Privacy policy

Site-ul belene.com este oferit de:

Ceres Pharma (belene.be)Kortrijksesteenweg 1091 bus B,9051 Sint-Denijs-WestremBelgiaNumărul societății (VAT-BE): BE0641.953.324

E-mail : info@ceres-pharma.com

Phone : 0032 9 296 47 70

Nu ezitați să ne contactați în cazul în care aveți întrebări legate de confidențialitate. Promitem să vă răspundem în curând!

1. DE CE ACEASTĂ DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE?

Fiecare persoană (denumită în continuare "Utilizator") care vizitează sau utilizează site-ul web dezvăluie o anumită cantitate de date cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt informații care permit ceres-pharma.com să vă identifice ca persoană fizică, indiferent dacă facem acest lucru în mod real. Sunteți identificabil de îndată ce este posibil să se creeze o legătură directă sau indirectă între una sau mai multe date și dumneavoastră ca persoană fizică. Utilizăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai în conformitate cu GDPR și cu orice legislație înlocuitoare, sau cu orice reglementare similară în temeiul oricărei legi aplicabile, precum și cu orice cerințe de reglementare sau coduri de practică care reglementează utilizarea, stocarea sau transmiterea datelor cu caracter personal. Fiecare referire în această Declarație de confidențialitate la "GDPR" este o referire la Regulamentul din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor). prin intermediul acestei Politici de confidențialitate, fiecare Utilizator al Site-ului este informat cu privire la activitățile de prelucrare pe care ceres-pharma.com le poate efectua cu datele sale personale. ceres-pharma.com își rezervă dreptul de a modifica în orice moment această Politică de confidențialitate. Fiecare modificare substanțială va fi comunicată în mod clar către Utilizator. Vă sfătuim să consultați periodic acest document.

2 CINE ESTE RESPONSABIL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

2.1. CONTROLORUL

Ceres-pharma.com este responsabil pentru prelucrare și decide singur sau în cooperare cu alții ce date cu caracter personal sunt colectate, precum și scopurile și mijloacele tehnice și organizatorice cu privire la prelucrarea acestor date cu caracter personal.

2.2. 2.2. PRELUCRATORUL (S)

Ceres-pharma.com are libertatea de a se baza pe procesatori de date. Un împuternicit este persoana fizică sau juridică care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal la cererea și în numele operatorului de date. Persoana împuternicită de către operator este obligată să asigure securitatea și confidențialitatea datelor. Persoana împuternicită de către operator acționează întotdeauna la instrucțiunile operatorului de date.

Ceres-pharma.com se bazează pe următoarele categorii de "procesatori": - Companii pe care le-am angajat în scopuri de marketing;- Companii pe care le-am angajat în scopuri de găzduire;- Companii pe care le-am angajat în scopuri administrative;- Companii pe care le-am angajat în scopuri de comunicare;- Companii pe care le-am angajat în scopuri statistice;- Companii pe care le-am angajat în scopuri de plată.

3 PE CE TEMEIURI LEGALE SUNT PRELUCRATE DATELE MELE?

În conformitate cu GDPR, prelucrăm datele cu caracter personal pe următoarele temeiuri legale:- Pe baza executării contractului convenit cu dumneavoastră sau a executării măsurilor precontractuale luate la cererea dumneavoastră; sau- Pe baza respectării dispozițiilor legale sau de reglementare în ceea ce privește gestionarea relației contractuale, în special facturarea;- Pe baza interesului nostru legitim de a trimite informații și buletine informative clienților noștri;- Pe baza consimțământului dumneavoastră pentru a trimite oferte promoționale (marketing direct).

4 CE DATE PERSONALE SUNT PRELUCRATE?

Ceres Pharma se angajează să colecteze și să prelucreze doar date adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile pentru care sunt prelucrate. Următoarele categorii de date cu caracter personal sunt prelucrate de Ceres-pharma.com:- Date de identificare personală (nume, prenume, adresă, detalii de conectare);- Date de contact (număr de telefon și adresă de e-mail);- Date de identificare financiară (date bancare);- Date de identificare electronică (adresă IP, locație, cookie-uri);- Date cu caracter personal (sex, vârstă, data și locul nașterii, naționalitate).- ...

Aceste date sunt colectate în momentul înregistrării dvs. pe site și atunci când utilizați serviciile noastre. Alte date cu caracter personal pot fi colectate ulterior, de exemplu, în contextul serviciilor noastre post-vânzare. Aceste date sunt necesare pentru furnizarea serviciilor Ceres Pharma. Cantitatea de date cu caracter personal colectate depinde de utilizarea de către dvs. a Site-ului web și de funcționalitățile acestuia. folosim, de asemenea, cookie-uri pentru a recunoaște utilizatorul și pentru a-i oferi acestuia o experiență de utilizare personalizată, pentru a reține alegerile tehnice (de exemplu, alegerea limbii sau a coșului de cumpărături), precum și pentru a detecta și corecta eventualele erori care ar putea fi prezente pe Site. Pentru mai multe informații privind utilizarea cookie-urilor, vă rugăm să consultați Declarația noastră privind cookie-urile.

5 ÎN CE SCOPURI SUNT UTILIZATE DATELE MELE PERSONALE?

Ceres Pharma colectează datele dvs. personale cu unicul scop de a oferi fiecărui Utilizator al nostru o experiență de utilizare sigură, optimizată și personală a Site-ului nostru și a serviciilor oferite. Colectarea datelor cu caracter personal devine mai extinsă pe măsură ce Utilizatorul utilizează mai intensiv Website-ul nostru și serviciile noastre online. Ceres Pharma își rezervă dreptul de a suspenda sau de a anula anumite operațiuni în cazul în care datele personale lipsesc, sunt incorecte sau incomplete.

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este esențială pentru buna funcționare a Site-ului și pentru furnizarea serviciilor asociate. Ceres Pharma se angajează să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv în următoarele scopuri:

- Gestionarea clienților: administrarea clienților, gestionarea comenzilor, livrări, facturare, verificarea solvabilității, asistență, monitorizarea reclamațiilor și trimiterea de buletine informative.

- Gestionarea litigiilor.

- Protecția împotriva fraudei și a încălcărilor.

- Marketing și publicitate personalizată, dacă v-ați dat acordul expres în acest sens. În acest caz, sunteți liber să vă retrageți consimțământul în orice moment.

Atunci când vizitați site-ul web al Ceres Pharma, unele date sunt colectate în scopuri statistice. Aceste date sunt necesare pentru a optimiza experiența dumneavoastră de utilizator. Aceste date sunt: Adresa IP, locul probabil de consultare, ora și ziua consultării și paginile care sunt consultate. Atunci când vizitați site-ul web, sunteți de acord în mod explicit cu această colectare de date în scopuri statistice.

Utilizatorul furnizează el însuși datele cu caracter personal către Ceres Pharma și, prin urmare, poate exercita un anumit tip de control. Atunci când anumite date sunt incomplete sau aparent incorecte, Utilizatorul are dreptul de a amâna temporar sau definitiv unele acțiuni preconizate.

6 CINE PRIMEȘTE DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate numai pentru uz intern în cadrul Ceres-pharma.com. Datele dvs. personale nu vor fi vândute, transmise sau comunicate unor terțe părți, cu excepția cazului în care ne-ați dat în prealabil consimțământul dvs. explicit.

7 CÂT TIMP STOCĂM DATELE DVS. PERSONALE?

Datele dumneavoastră sunt stocate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopurilor urmărite. Acestea vor fi șterse din baza noastră de date de îndată ce nu mai sunt necesare pentru scopurile urmărite sau dacă vă exercitați în mod valabil dreptul la ștergere.

8 CARE SUNT DREPTURILE MELE?

8.1 GARANTAREA UNEI PRELUCRĂRI LEGITIME ȘI SIGURE A DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. cu caracter personal sunt întotdeauna prelucrate în scopurile legitime explicate la punctul 5. Acestea sunt colectate și prelucrate într-un mod adecvat, relevant și neexcesiv și nu sunt păstrate mai mult decât este necesar pentru atingerea scopurilor urmărite.

8.2 DREPTUL DE ACCES

Dacă vă puteți dovedi identitatea, aveți dreptul de a obține informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră. Astfel, aveți dreptul de a cunoaște scopurile prelucrării, categoriile de date vizate, categoriile de destinatari cărora le sunt transmise datele, criteriile utilizate pentru a determina perioada de păstrare a datelor și drepturile pe care le puteți exercita asupra datelor dumneavoastră.

8.3 DREPTUL LA RECTIFICAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal inexacte sau incomplete pot fi corectate. Este în primul rând responsabilitatea utilizatorului să facă el însuși modificările necesare în "zona sa de utilizator", dar ne puteți solicita și în scris.

8.4 DREPTUL LA ȘTERGERE (SAU "DREPTUL DE A FI UITAT")

Aveți, de asemenea, dreptul de a obține ștergerea datelor dvs. personale în următoarele ipoteze:

- Datele dvs. cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile prevăzute;

- Vă retrageți consimțământul pentru prelucrare și nu există niciun alt temei legal pentru prelucrare;

- V-ați exercitat în mod valabil dreptul de opoziție;

- Datele dvs. au fost prelucrate ilegal;

- Datele dumneavoastră trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală.

Ștergerea datelor este legată în principal de vizibilitate; este posibil ca datele șterse să fie încă stocate temporar.

8.5 DREPTUL LA LIMITAREA PRELUCRĂRII

În anumite cazuri, aveți dreptul de a solicita limitarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în special în cazul în care există un litigiu cu privire la exactitatea datelor, dacă datele sunt necesare în contextul unei proceduri judiciare sau timpul necesar pentru ca Ceres-pharma.com să verifice dacă vă puteți exercita în mod valabil dreptul la ștergere.

8.6 DREPTUL DE OPOZIȚIE

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dvs. personale în scopuri de marketing direct. XXX va înceta prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care poate demonstra că există motive legitime imperioase pentru prelucrare care prevalează asupra dreptului dvs. de opoziție.

8.7 DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR

Aveți dreptul de a obține orice date cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. La cererea dumneavoastră, aceste date pot fi transferate către un alt furnizor, cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil din punct de vedere tehnic.

8.8 DREPTUL DE A VĂ RETRAGE CONSIMȚĂMÂNTUL

Vă puteți retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, de exemplu, în scopuri de marketing direct

8.8 DREPTUL DE A VĂ RETRAGE CONSIMȚĂMÂNTUL

Vă puteți retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, de exemplu în scopuri de marketing direct.

9. CUM ÎMI POT EXERCITA DREPTURILE?

Dacă doriți să vă exercitați drepturile, trebuie să trimiteți o cerere scrisă și o dovadă de identitate prin scrisoare recomandată la Ceres Pharma, Kortrijksesteenweg 1091 bus B, 9051 Sint-Denijs-Westrem, Belgia, sau prin e-mail la info@ceres-pharma.com. Vom răspunde cât mai curând posibil, și nu mai târziu de o (1) lună de la primirea cererii.

10 POSIBILITATEA DE A DEPUNE O RECLAMAȚIE

În cazul în care nu sunteți mulțumit de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Ceres Pharma, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă pentru protecția datelor (pentru Belgia: https://www.privacycommission.be/).

Declarația de confidențialitate pentru farmacovigilență

În calitate de companie farmaceutică, Ceres Pharma Benelux are responsabilitatea legală de a monitoriza siguranța tuturor produselor din întreaga lume pe care le dezvoltăm, producem sau comercializăm. Prin următoarele informații, dorim să vă informăm ce date cu caracter personal prelucrăm în contextul așa-numitei farmacovigilență și în ce scopuri folosim aceste date. Domeniul de aplicare al acestei declarații se limitează la colectarea și prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopul farmacovigilenței și/sau al solicitărilor de informații medicale. Pentru informații generale despre prelucrarea datelor la Ceres Pharma Benelux, vă rugăm să vizitați: Politica de confidențialitate Ceres Pharma Benelux

Monitorizarea reacțiilor adverse, a efectelor secundare și/sau a interacțiunilor cu alte medicamente ("eveniment") asociate cu utilizarea medicamentelor este cunoscută sub numele de farmacovigilență. Obligațiile de farmacovigilență definite legal se referă la medicamentele noastre și ne permit nouă și autorităților de reglementare competente să înregistrăm evenimente și să colectăm, să prelucrăm sau să utilizăm date cu caracter personal în acest sens. Reglementări comparabile există pentru dispozitivele noastre medicale și produsele cosmetice. Prin urmare, în cele ce urmează, folosim termenul de farmacovigilență în mod cuprinzător pentru produsele menționate mai sus.

Pentru a ne îndeplini responsabilitățile legale în acest sens, trebuie să colectăm și să prelucrăm informații care permit identificarea unei persoane fizice, direct sau indirect ("date cu caracter personal"), de la un pacient adus în atenția noastră și/sau de la persoana care raportează un astfel de eveniment. În anumite condiții, trebuie, de asemenea, să raportăm aceste evenimente autorităților de reglementare relevante. În cazul în care are loc un astfel de eveniment, ne asigurăm că toate datele cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv în scopuri de farmacovigilență și numai atunci când sunt relevante și adecvate pentru a documenta, evalua și raporta evenimentul în mod corespunzător, în conformitate cu obligațiile noastre respective de farmacovigilență.

Pentru a proteja aceste date cu caracter personal, am pus în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de ultimă generație adecvate.

Temei juridic

Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este îndeplinirea obligațiilor noastre legale privind legile și reglementările aplicabile în materie de farmacovigilență, respectiv protejarea publicului considerabil și a propriilor noastre interese legitime, care constau în asigurarea unor standarde ridicate de siguranță și calitate pentru produsele noastre (art. 9 alin. 2 lit. i GDPR, art. 9 alin. 6 alin. 1 lit. c GDPR / Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR coroborat cu art. 22 alin. 1 lit. c BDSG).

Categorii de date cu caracter personal

Este posibil să fie necesar să prelucrăm următoarele date cu caracter personal (inclusiv colectarea, stocarea și utilizarea ulterioară, denumite în continuare împreună "procesare"):

Despre pacientul afectat de eveniment

După caz, putem prelucra următoarele date cu caracter personal suplimentare legate de sănătatea și istoricul medical al persoanei afectate de un astfel de eveniment dacă și în măsura în care acest lucru este necesar pentru a prelucra evenimentul în scopuri de farmacovigilență:

- Numele și/sau inițialele pacientului,

- data nașterii/grupa de vârstă, sex, greutate, înălțime

- Informații privind sănătatea, originea rasială sau etnică și viața sexuală

- Istoricul medical și starea de sănătate, inclusiv, dar fără a se limita la, de exemplu:

o Detalii despre produsul suspectat că a provocat evenimentul, inclusiv doza pe care ați luat-o sau v-a fost prescrisă, motivul pentru care ați luat sau v-a fost prescris produsul și orice modificări ulterioare ale tratamentului medical obișnuit;

o Detalii despre orice alte medicamente sau produse medicamentoase pe care le luați sau pe care le luați în momentul producerii evenimentului, inclusiv doza pe care ați luat-o sau care v-a fost prescrisă, perioada în care ați luat medicamentul, motivul pentru care ați luat medicamentul și orice modificări ulterioare ale terapiei dumneavoastră medicale,

o Detalii despre evenimentul pe care l-ați suferit, tratamentul pe care l-ați primit pentru acel eveniment, potențialele efecte pe termen lung ale evenimentului asupra sănătății dumneavoastră și orice alte informații despre istoricul dumneavoastră medical pe care raportorul le-a considerat relevante, inclusiv documente precum rapoarte de laborator, istoricul medicamentelor și istoricul pacientului.

Numele,

- Detalii de contact (de exemplu, care pot include, fără a se limita la acestea, adresa dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon sau de fax),

- profesia (aceste informații pot determina întrebările care vă sunt adresate despre eveniment, în funcție de nivelul presupus al cunoștințelor dumneavoastră medicale despre eveniment) și

- relația cu subiectul raportului.

Scopurile prelucrării

Ca parte a îndeplinirii obligațiilor noastre de farmacovigilență, putem prelucra datele cu caracter personal pentru a

- a investiga evenimentul,

- să vă contactăm pentru a obține informații suplimentare cu privire la evenimentul pe care l-ați raportat,

- să comparăm informațiile privind evenimentul cu informațiile privind alte evenimente care ne-au fost raportate și, pe această bază, să analizăm siguranța unui lot de producție, a unui produs sau a unei substanțe active în ansamblu, și

- pentru a furniza rapoarte obligatorii autorităților de reglementare competente naționale și/sau regionale pentru a le permite acestora să analizeze siguranța unui lot de producție, a unui produs, a unui ingredient generic sau a unei substanțe active în ansamblu, împreună cu rapoarte din alte surse. Aceste rapoarte conțin detalii despre incidentul raportat, dar vor conține doar date personale limitate ale pacientului (rețineți că numele pacientului nu va fi niciodată furnizat).

Transferul de date cu caracter personal

Ca parte a îndeplinirii obligațiilor noastre de farmacovigilență, este posibil să împărtășim și/sau să divulgăm date cu caracter personal după cum urmează:

- în cadrul grupului Ceres Pharma Benelux pentru a analiza și procesa un eveniment raportat.

- cu autoritățile de reglementare competente, în ceea ce privește un eveniment suspectat.

- cu terți furnizori de servicii ai grupului Ceres Pharma Benelux. La furnizorii noștri de servicii cărora le transmitem date cu caracter personal și care prestează servicii în numele nostru, sunt implementate măsuri de securitate adecvate pentru protecția datelor.

- cu alte companii farmaceutice care acționează în calitate de co-comercializatori, co-distribuitori sau alți parteneri de licențiere, în cazul în care obligațiile de farmacovigilență pentru un astfel de produs necesită un astfel de schimb de informații privind siguranța. Vă rugăm să rețineți că, și în acest caz, la acești parteneri de afaceri sunt puse în aplicare măsuri de securitate adecvate de protecție a datelor.

- cu succesorii legali, în cazul în care compania, un domeniu terapeutic sau un anumit produs este vândut, cedat, transferat sau preluat de o terță parte. În acest caz, vom solicita acestei terțe părți să prelucreze datele cu caracter personal numai în conformitate cu legea aplicabilă privind protecția datelor.

- în cazul în care sunt publicate informații despre evenimente (de exemplu, sub formă de studii de caz și rezumate); în aceste cazuri, toți identificatorii sunt eliminați din publicații pentru a păstra confidențialitatea identității dumneavoastră.

Țări terțe

Bazele noastre de date de farmacovigilență sunt găzduite în Germania. Este posibil să aibă loc un transfer către țări terțe (în afara UE/SEE) către următorii destinatari sau categorii de destinatari, datorită respectării obligațiilor legale de raportare:

- Filiale ale Grupului Ceres Pharma Benelux care sunt stabilite într-o țară terță,

- Distribuitorii și, dacă este cazul, alte societăți (stabilite într-o țară terță) care acționează în calitate de co-comercializatori, co-distribuitori sau alți parteneri de licențiere, în cazul în care obligațiile de farmacovigilență pentru un produs necesită un astfel de schimb de informații privind siguranța.

- Autoritățile competente.

Perioade de păstrare

Vom utiliza și stoca datele cu caracter personal colectate în conformitate cu cerințele menționate mai sus, în conformitate cu cerințele obligatorii respective și cu alte cerințe legale care reglementează stocarea și raportarea informațiilor legate de farmacovigilență. Astfel de cerințe obligatorii ne obligă în prezent să arhivăm informațiile de farmacovigilență respective, care pot include date cu caracter personal pe durata ciclului de viață al produsului (adică până când produsul respectiv a fost retras de pe piață) și pentru încă zece ani după aceea.

Drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate

În cazul în care prelucrăm date cu caracter personal, persoanele vizate au următoarele drepturi:

- Art. 15 GDPR Dreptul la informare

Dreptul la informații cu privire la datele dvs. personale stocate de noi.

- Art. 16 GDPR Dreptul de rectificare

Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal incorecte sau incomplete care vă privesc.

- Art. 17 GDPR Dreptul la ștergere

Ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care există o obligație legală de a păstra înregistrările.

- Art. 18 GDPR Dreptul de a restricționa prelucrarea

În cazul în care sunt îndeplinite anumite condiții, aveți dreptul ca datele dvs. cu caracter personal să fie blocate și să nu mai fie prelucrate.

- Art. 20 GDPR Dreptul la transferabilitatea datelor

Dreptul la transferabilitatea datelor cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat.

Vă rugăm să rețineți, totuși, că aceste drepturi pot fi limitate pentru a ne îndeplini obligațiile legale. Drepturile dvs. nu sunt pe deplin aplicabile în cazul în care există un temei juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal (de exemplu, informațiile colectate în contextul raportării unui eveniment nu pot fi șterse decât dacă sunt incorecte).

Nu există un proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri în conformitate cu art. 22(1) și (4) din RGPD.

Persoanele vizate au, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la o autoritate de protecție a datelor.

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

Nu există un proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri în conformitate cu art. 22(1) și (4) din RGPD.

Persoanele vizate au, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la o autoritate de protecție a datelor.

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

Pentru orice întrebări pe care le aveți cu privire la protecția datelor de farmacovigilență sau la protecția datelor în general, vă rugăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor:

prin scrisoare recomandată la adresa Ceres Pharma Benelux, Kortrijksesteenweg 1091 bus B, 9051 Sint-Denijs-Westrem, Belgia.

prin e-mail la info@ceres-pharma.com.

Romania